صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
پنج شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٣
***برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز***"نوروز باستانی مبارک"
پیوندها
 

 

منایع و برنامه 9 ترمه

  سیستم گلستان

 

جستحو در سایت   تقویم آموزشی

 

 

اتباط با ریاست استان   سازمان مرکزی پیام نور
     
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی
برنامه ریزی آموزشی
عدم تشکیل کلاسهای استاد رکنی حسینی ...
عدم تشکیل کلاسهای استاد رکنی حسینی ...
 ١١:٥٧ - 1393/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
اخذ دروس مازاد با توجه به معدل...
اخذ دروس مازاد با توجه به معدل...
 ١٠:٢٥ - 1393/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه استاد سلیمانی ...
امتحان میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه استاد سلیمانی ...
 ١٠:١٧ - 1393/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس روش تحقیق در علوم تربیتی...
زمان کلاس روش تحقیق در علوم تربیتی...
 ١٤:٢٤ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
پروژه استاد نویدی...
پروژه استاد نویدی...
 ٠٩:٥٥ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس سیستم های اطلاع مدیریت استاد اوردخانی ...
امتحان میان ترم درس سیستم های اطلاع مدیریت استاد اوردخانی ...
 ٠٩:٣٤ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی1استاد اوردخانی ...
امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی1استاد اوردخانی ...
 ٠٩:٣١ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی ...
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی ...
 ١٦:٥٩ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس زبان عمومی کلیه رشته ها...
زمان کلاس زبان عمومی کلیه رشته ها...
 ١٥:٣١ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان امتحان میان ترم بیوشیمی و متون تخصصی استاد پیشقدم ...
زمان امتحان میان ترم بیوشیمی متون تخصصی استاد پیشقدم ...
 ١٥:١٨ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان امتحان میان ترم جانورشناسی 2 استاد پیشقدم ...
زمان امتحان میان ترم جانورشناسی 2 استاد پیشقدم ...
 ١٥:٠٦ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس عملی آز مبانی برق رشته صنایع ...
زمان کلاس عملی آز مبانی برق و آز فیزیک 2 رشته صنایع ...
 ١١:٢٧ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس عملی آز سیستم عامل رشته فناوری اطلاعات...
زمان کلاس عملی آز سیستم عامل رشته فناوری اطلاعات...
 ١٠:٢٤ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان شروع کلاس عملی تربیت بدنی خواهران ترم3922 استاد خانم اجلی
زمان شروع کلاس عملی تربیت بدنی خواهران ترم3922 استاد خانم اجلی
 ١٢:٢٤ - 1393/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

 

برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه استاد سلیمانی ...
امتحان میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه استاد سلیمانی ...
 ١٠:١٧ - 1393/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس سیستم های اطلاع مدیریت استاد اوردخانی ...
امتحان میان ترم درس سیستم های اطلاع مدیریت استاد اوردخانی ...
 ٠٩:٣٤ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی1استاد اوردخانی ...
امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی1استاد اوردخانی ...
 ٠٩:٣١ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی ...
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی ...
 ١٦:٥٩ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان امتحان میان ترم بیوشیمی و متون تخصصی استاد پیشقدم ...
زمان امتحان میان ترم بیوشیمی متون تخصصی استاد پیشقدم ...
 ١٥:١٨ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان امتحان میان ترم جانورشناسی 2 استاد پیشقدم ...
زمان امتحان میان ترم جانورشناسی 2 استاد پیشقدم ...
 ١٥:٠٦ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس حسابرسی 1 استاد اوردخانی...
امتحان میان ترم درس حسابرسی 1 استاد اوردخانی...
 ١١:٥٩ - 1393/01/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس بهره وری و تجزیه و تحلیل سیستم استاد اوردخانی...
امتحان میان ترم درس بهره وری و تجزیه وتحلیل سیستم استاد اوردخانی...
 ٠٨:٥٠ - 1393/01/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس مدیریت مالی ...
امتحان میان ترم درس مدیریت مالی ...
 ١٥:٣٥ - 1393/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس تجارت الکترونیک2 استاد اوردخانی...
امتحان میان ترم درس تجارت الکترونیک2 استاد اوردخانی...
 ١١:٤٧ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی...
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان استاد برقعی...
 ١٠:٣٢ - 1392/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

برنامه ریزی آموزشی
عدم تشکیل کلاسهای استاد رکنی حسینی ...
عدم تشکیل کلاسهای استاد رکنی حسینی ...
 ١١:٥٧ - 1393/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس روش تحقیق در علوم تربیتی...
زمان کلاس روش تحقیق در علوم تربیتی...
 ١٤:٢٤ - 1393/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس زبان عمومی کلیه رشته ها...
زمان کلاس زبان عمومی کلیه رشته ها...
 ١٥:٣١ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس عملی آز مبانی برق رشته صنایع ...
زمان کلاس عملی آز مبانی برق و آز فیزیک 2 رشته صنایع ...
 ١١:٢٧ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس عملی آز سیستم عامل رشته فناوری اطلاعات...
زمان کلاس عملی آز سیستم عامل رشته فناوری اطلاعات...
 ١٠:٢٤ - 1393/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان شروع کلاس عملی تربیت بدنی خواهران ترم3922 استاد خانم اجلی
زمان شروع کلاس عملی تربیت بدنی خواهران ترم3922 استاد خانم اجلی
 ١٢:٢٤ - 1393/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاسهای آزمایشگاهی رشته زیست شناسی و فناوری اطلاعات...
زمان کلاسهای آزمایشگاهی رشته زیست شناسی و فناوری اطلاعات...
 ١٠:١٢ - 1393/01/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس عملی تربیت بدنی برادران ترم3922...
زمان کلاس عملی تربیت بدنی برادران ترم3922...
 ١٥:٥٣ - 1393/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
تغییر زمان کلاس مدیریت رفتار سازمانی...
تغییر زمان کلاس مدیریت رفتار سازمانی...
 ١٥:٤٨ - 1393/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
کلاس اقتصاد عمومی رشته صنایع...
کلاس اقتصاد عمومی رشته صنایع...
 ١٣:٤٢ - 1393/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاسهای عمومی کلیه رشته ها...
زمان کلاسهای عمومی کلیه رشته ها...
 ١١:٠٥ - 1393/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
عدم برگزاری کلاسهای استاد بنی حسن...
عدم برگزاری کلاسهای استاد بنی حسن...
 ١٢:٣٢ - 1392/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
عدم تشکیل کلاس استاد خانم صالحی...
عدم تشکیل کلاس استاد خانم صالحی...
 ٠٩:٠٦ - 1392/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس درس مبانی روش تحقیق رشته های حسابداری و مدیریت...
زمان کلاس درس مبانی روش تحقیق رشته های حسابداری و مدیریت...
 ١٣:٤٢ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
عدم تشکیل کلیه دروس استاد مولایی اصل...
عدم تشکیل کلیه دروس استاد مولایی اصل...
 ١٣:٣١ - 1392/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
تشکیل کلاس اختلالات یادگیری رشته های روانشناسی و علوم تربیتی...
تشکیل کلاس اختلالات یادگیری رشته های روانشناسی و علوم تربیتی...
 ١١:٤١ - 1392/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
عدم تشکیل کلاسهای استاد اوردخانی...
عدم تشکیل کلاسهای استاد اوردخانی...
 ١٢:٤٠ - 1392/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
عدم برگزاری کلاسهای خام پیشقدم ...
عدم برگزاری کلاسهای خام پیشقدم ...
 ١٠:٠٧ - 1392/12/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
دروس عمومی...
دروس عمومی...
 ١٣:٢٣ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برگزاری کلاسهای مازاد ترم...
برگزاری کلاسهای مازاد ترم...
 ١٢:٢٢ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

 برنامه ریزی آموزشی
رشته کشاورزی...
رشته کشاورزی...
 ١٢:٠٦ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
رشته کشاورزی...
رشته کشاورزی...
 ١١:٥٧ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی رشته آبادانی روستا ترم 3922...
برنامه کلاسی رشته آبادانی روستا ترم 3922...
 ١١:٢٤ - 1392/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی جدید رشته زیست شناسی ترم بهار3922...
برنامه کلاسی جدید رشته زیست شناسی ترم بهار3922...
 ١٥:١٠ - 1392/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت...
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت...
 ١٤:٤٤ - 1392/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی جدید رشته صنایع ترم 3922...
برنامه کلاسی جدید رشته صنایع ترم 3922...
 ١٤:٤١ - 1392/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مسوول سایت
تلفنهای ارتباطی دانشگاه...
تلفنهای ارتباطی دانشگاه...
 ١٢:٢٧ - 1392/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری..
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری..
 ١٢:١٩ - 1392/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
قابل توجه دانشجویان رشته زیست و کشاورزی...
قابل توجه دانشجویان رشته زیست و کشاورزی...
 ١٤:٤٩ - 1392/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی ترم بهار3922...
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی ترم بهار3922...
 ١٣:٠٢ - 1392/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی رشته روانشناسی ترم بهار3922...
برنامه کلاسی رشته روانشناسی ترم بهار3922...
 ١٢:٢٠ - 1392/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی تغییری رشته مدیریت ترم بهار3922...
برنامه کلاسی تغییری رشته مدیریت ترم بهار3922...
 ١٠:٣٧ - 1392/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
برنامه کلاسی تغییری رشته حسابداری ترم بهار3922...
برنامه کلاسی تغییری رشته حسابداری ترم بهار3922...
 ١٠:٣٠ - 1392/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویی
تمدید مهلت وام دانشجویی...
تمدید مهلت وام دانشجویی...
 ١١:٤١ - 1392/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
عمومی
عدم برگزاری کلاسهای دانشگاه در تاریخهای 14 لغایت 16 بهمن...
عدم برگزاری کلاسهای دانشگاه در تاریخهای 14 لغایت 16 بهمن...
 ٠٩:٥٧ - 1392/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویی
وام دانشجویی...
وام دانشجویی...
 ١٢:٥٧ - 1392/11/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
کلاس آز جانورشناسی2...
کلاس آز جانورشناسی2...
 ١٣:٥٣ - 1392/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس آمار و احتمال رشته صنایع...
زمان کلاس آمار و احتمال رشته صنایع...
 ١٣:٤٣ - 1392/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
کلاسهای رشته صنایع...
کلاسهای رشته صنایع...
 ١٣:٤٣ - 1392/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی آموزشی
زمان کلاس جبرانی و امتحان آزمایشگاه فیزیک2 استاد افضلی...
زمان کلاس جبرانی و امتحان آزمایشگاه فیزیک2 استاد افضلی...
 ١٢:٣٦ - 1392/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سامانه پیامک

111

تماس با دانشگاه

ریاست:35223008

آموزش:35224373

اداری و فارغ التحصیلان:

35223009

دانشجویی و فرهنگی:

35224353

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 275918
 بازدید امروز : 40
 کل بازدید : 390388
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 3.0938
نظرسنجی
نظر خود را درباره سایت جهت ارتقای خدمات بفرمایید

خوب
نسبتا خوب
متوسط
نسبتا ضعیف
ضعیف

ساعت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .     دانشگاه پیام نور استان قم واحد خلجستان