صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
امام علی (علیه السلام):مومن بعد از واجبات عملی محبوبتر از خوش اخلاقی با مردم نزد خداوند متعال نمی آورد.
پیوندها
 

 

منایع و برنامه  8  ترمه

  سیستم گلستان

 

جستحو در سایت   تقویم آموزشی

 

 

اتباط با ریاست استان   سازمان مرکزی پیام نور
     
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی
آموزش
قابل توجه کلیه دانشجویان (خیلی مهم)
اعلام مهلت ارائه درخواست مهمان ترمی و دائم و انتقال نیمسال دوم 94-93
 ١١:١٥ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی 93
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی 93
 ٠٩:٢٠ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
اعلام تشکیل پرونده حضوری
دانشجویانی که تاکنون تشکیل پرونده حضوری انجام نداده اند تا تاریخ 20/9/93 فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نمایند .
 ١٠:٣٧ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی
دانشجویانی که بدون مدرک پیش دانشگاهی تشکیل پرونده غیر حضوری در سایت گلستان انجام داده اند سریعاً به (خانم دادور ) مراجعه نمایند.
 ١٠:٢٧ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلاس تربیت بدنی
زمان و تاریخ و مکان کلاس...
 ١١:١٧ - 1393/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
جلسه توجیهی و مراسم استقبال
حضور کلیه دانشجویان جدید الورود الزامی میباشد
 ١٣:٤٤ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود...
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود...
 ١٠:٣١ - 1393/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
قابل توجه دانشجویان گرامی...
قابل توجه دانشجویان گرامی...
 ٠٨:٤٨ - 1393/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
 ١١:٤٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
 ١٠:٤٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
 ٠٩:١٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
 ٠٩:٠٩ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
 ٠٩:٠٧ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
 ٠٩:٠٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
ثبت نام ورودیهای جدید...
ثبت نام ورودیهای جدید...
 ١٠:٠٦ - 1393/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
عمومی
عمومی
 ١٤:٣٧ - 1393/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
موارد مورد نیاز دانشجویان از تقویم آموزشی 94-93...
موارد مورد نیاز دانشجویان از تقویم آموزشی 94-93...
 ١٠:٣٦ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز(3931)...
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز (3931)...
 ٠٩:٥٦ - 1393/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
وضعیت منابع و لیست ارئه دروس نیمسال اول94-93...
وضعیت منابع و لیست ارئه دروس نیمسال اول94-93...
 ٠٩:٥٥ - 1393/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی94-93...
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی94-93...
 ١٠:٤٣ - 1393/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
قابل توجه کلیه دانشجویان (خیلی مهم)
اعلام مهلت ارائه درخواست مهمان ترمی و دائم و انتقال نیمسال دوم 94-93
 ١١:١٥ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی 93
تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی 93
 ٠٩:٢٠ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
اعلام تشکیل پرونده حضوری
دانشجویانی که تاکنون تشکیل پرونده حضوری انجام نداده اند تا تاریخ 20/9/93 فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نمایند .
 ١٠:٣٧ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی
دانشجویانی که بدون مدرک پیش دانشگاهی تشکیل پرونده غیر حضوری در سایت گلستان انجام داده اند سریعاً به (خانم دادور ) مراجعه نمایند.
 ١٠:٢٧ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلاس تربیت بدنی
زمان و تاریخ و مکان کلاس...
 ١١:١٧ - 1393/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
جلسه توجیهی و مراسم استقبال
حضور کلیه دانشجویان جدید الورود الزامی میباشد
 ١٣:٤٤ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود...
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود...
 ١٠:٣١ - 1393/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
قابل توجه دانشجویان گرامی...
قابل توجه دانشجویان گرامی...
 ٠٨:٤٨ - 1393/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
 ١١:٤٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
 ١٠:٤٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
 ٠٩:١٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
 ٠٩:٠٩ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
 ٠٩:٠٧ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
 ٠٩:٠٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
ثبت نام ورودیهای جدید...
ثبت نام ورودیهای جدید...
 ١٠:٠٦ - 1393/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
عمومی
عمومی
 ١٤:٣٧ - 1393/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
موارد مورد نیاز دانشجویان از تقویم آموزشی 94-93...
موارد مورد نیاز دانشجویان از تقویم آموزشی 94-93...
 ١٠:٣٦ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز(3931)...
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز (3931)...
 ٠٩:٥٦ - 1393/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
وضعیت منابع و لیست ارئه دروس نیمسال اول94-93...
وضعیت منابع و لیست ارئه دروس نیمسال اول94-93...
 ٠٩:٥٥ - 1393/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی94-93...
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی94-93...
 ١٠:٤٣ - 1393/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برترین نرم‌ افزار تولید رژیم صهیونیستی؛
وایبر جزء پنج برند برتر تجاری اسرائیل
تب «وایبر» خیلی سریع بالا گرفته و اکثر کاربران تلفن‌های همراه هوشمند را با خود همراه کرده است؛ موجی که به دلیل رایگان و جذاب بودن این نرم‌افزار ایجاد شده و توانسته در مدت کوتاهی، بخش زیادی از ایرانیان را نیز به استفاده از این نرم‌افزار ترغیب کند.
 ٠٩:٥٦ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام وام شهریه دانشجویی تمدید شد
شروع ثبت نام وام شهریه دانشجویی نیمسال اول 94-93
زمان ثبت نام و تکمیل پرونده وام دانشجویی از تاریخ 93/6/11 لغایت 93/6/31 می باشد. تا تاریخ 93/7/30 تمدید شد
 ٠٩:٥٧ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز ثبت نام عمره دانشگاهیان
آغاز ثبت نام عمره دانشگاهیان از امروز در سایت لبیک
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک،محمد زارع معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:ثبت‌نام دانشگاهیان برای عمره، از امروز یک شنبه 27 مهرماه در سایت لبیک آغاز شد.
 ٠٩:٥٠ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
۵ چیزی که گوگل درباره شما می داند
گوگل
اکثر ما از گوگل برای گشت و گذار در اینترنت و یادگیری استفاده می کنیم. با استفاده از گوگل، می توانیم اذهان خود را گسترش دهیم. در عوض، این سرویس دهنده هم برخی از اطلاعات ما را جمع آوری می کند.
 ١١:٥٠ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
به اطلاع دانشجویان سرویس دانشجویی در طول ترم آماده حرکت به سمت دانشگاه می باشد.
 ٠٩:٠٢ - 1393/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید 93
شرایط مهمان برای دانشجویان ورودی جدید 93
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید 93 دانشجویانی که متاهل و و فرزند جانباز (25 درصد به بالا و یا 15 درصد جانبازی و چندماه رزمنده ) حداکثر تا تاریخ 93/7/11 مدارک را به دانشگاه (خانم دادور) تحویل نمایند.
 ١١:٣٣ - 1393/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی
ازدواج دانشجویی
ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی از تاریخ 93/7/4 به مدت یکماه ...
 ٠٨:٥٢ - 1393/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
پیش ثبت نام دوره کارشناسی بدون آزمون
پیش ثبت نام دوره کارشناسی بدون آزمون تا تاریخ 93/7/19
 ١١:٠٩ - 1393/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دری به بهشت
سلام بر عشق ، سلام بر همدم و همراز عشق یعنی شهید و شهادت
هفته دفاع مقدس، هنگامه پاس داشت یاد و نام شهیدان و ایثارگران هشت سال حماسه و پای مردی، بر ملت شریف ایران، فرخنده باد.
 ٠٩:٤٢ - 1393/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
جوجه را اول پاییز بشمارید!
13نکته مهم برای آغاز سال تحصیلی جدید
هدف چیست و داشتن آن چه ضرورتی دارد؟ یک هدف، باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آیا هدف، باید کمی باشد یا کیفی؟ چگونه می توان هدفی را انتخاب کرد؟ بعد از آن که هدف خود را انتخاب کردیم، در ارتباط با آن، چه کاری لازم است انجام دهیم؟
 ١١:٤٢ - 1393/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
خیال کن که غزالم
به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام
از سر جاده راه افتاده پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده داره میاد برسه پنجره فولاد بشینه روبرو گنبد، گوشه صحن گوهرشاد
 ١٣:٥٦ - 1393/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویی
دروس خارج از منبع تابستان 93
درس یر تحول نقش هنر در ایران و نقش هنر در مدارس در تابستان 93 خارج از منبع میباشد
 ١٠:٠٩ - 1393/06/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
توبۀ واقعی
اخلاقی
حضرت صادق علیه السلام : اگر آنچه از کارهای زشت می کنی ترک کنی، بهشت را برایت ضمانت می کنم
 ١١:٣٦ - 1393/04/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
سامانه پیامک دانشگاه
فراخوان ثیت اطلاعات دانشجویان در سامانه پیامک دانشگاه
 ٠٨:٤٥ - 1393/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
ولادت عشق
ویژه نامه ولادت امام حسین علیه السلام
ما در این کاروانسرای دنیا از آن جهت تنفس می کنیم که تو در آن درنگ کرده ای.
 ٠٧:٤٣ - 1393/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
بشارت مبعث
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
نــور عتــرت آمد از آییـنــه ام کیست در غار حرای سینه ام رگ رگم پیغام احمد می دهد سینه ام بوی محمد می دهد
 ٠٩:٣٣ - 1393/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آسمان در بند....
شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز
 ٠٨:٥٣ - 1393/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
روزی که دنیا به ایران به چشم فاتح نگاه می‌کرد؛
انقلابی معروف درباره خرمشهر به آقا چه گفت؟
یکی از برجستگان سیاسیِ معروف انقلابی دنیا - که رهبر یکی از کشورهای آفریقایی بود - به من گفت امروز مسأله‌ی ایران و جمهوری اسلامی در دنیا بکلی با قبل از فتح خرمشهر متفاوت است؛ امروز همه به چشم فاتح و پیروز به شما نگاه می‌کنند.
 ٠٨:٣٩ - 1393/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
حیا ودیعه ی الهی...
«حیا» ودیعه الهی و غریزه انسانیه است
توصیه های حاج آقا مجتبی تهرانی در خصوص حیا و عفت
 ١٠:٠٤ - 1393/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
عوامل بروز بیماری چشم چرانی...
اخلاقی
در این مقاله برخی از عوامل بروز عادت چشم چرانی گفته شده است
 ١١:١٧ - 1393/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

امتحان میانترم
رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
استاد صادقی
 ١٠:٥٨ - 1393/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته علوم تربیتی و روانشناسی
استاد سلیمانی
 ١٣:٠٠ - 1393/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته زیست شناسی
استاد زینی پور
 ١٥:٢٠ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
استاد شریفی مالیه اصول حسابداری2 توسعه اقتصادی
 ١٠:٢٩ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
استاد اوردخانی مبانی سازمان مدیریت اقتصاد خرد
 ٠٨:٢٥ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
استاد مولایی
 ١٠:٤١ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
روانشناسی و علوم تربیتی
استاد خاربو
 ٠٨:٢٩ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
علوم تربیتی
استاد مولایی اصل
 ٠٨:٢٣ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٩ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
رشته مدیریت بازرگانی و حسابداری
استاد برقعی
 ٠٨:١٤ - 1393/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
مدیریت مالی
استاد اوردخانی
 ٠٨:١٠ - 1393/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
مالیه عمومی
سه شنبه 20 ابان 93
 ١١:٣٢ - 1393/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
دوشنبه 9:30 صبح 93/8/19
 ١١:٠٥ - 1393/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
زبان تخصصی علوم تربیتی استاد مولایی
دوشنبه 20 ابان 93
 ١٠:٥٤ - 1393/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز(3931)...
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز (3931)...
 ٠٩:٥٦ - 1393/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

قابل توجه کلیه دانشجویان
کلاس تربیت بدنی
زمان و تاریخ و مکان کلاس...
 ١١:١٧ - 1393/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی عمومی
برنامه کلاسی آزمایشگاهها
لطفا به پیوست مراجعه کنید
 ١١:٥٥ - 1393/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس
استاد رکنی حسینی
به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاسهای استاد حسینی چهارشنبه برگزار نمی گردد ...
 ١٦:٠١ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان میانترم
مدیریت منابع انسانی
استاد اوردخانی
 ١٥:٥٢ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی
عدم تشکیل کلاس
عدم تشکیل تمام کلاسهای استاد صادقی روز چهارشنبه ....
 ١٥:٢٩ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی
جلسه توجیهی کارورزی
دوشنبه 28/7/93 ...
 ١٥:٠٠ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته زیست شناسی...
 ١١:٤٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته علوم تربیتی...
 ١٠:٤٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته آبادانی روستا...
 ٠٩:١٠ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته روانشناسی...
 ٠٩:٠٩ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته مدیریت...
 ٠٩:٠٧ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
برنامه کلاسی ترم 3931(پاییز94-93)رشته حسابداری...
 ٠٩:٠٣ - 1393/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز(3931)...
درخواست ارائه دروس خارج از برنامه ترم پاییز (3931)...
 ٠٩:٥٦ - 1393/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .     دانشگاه پیام نور استان قم واحد خلجستان 

سامانه پیامک

       

تماس با دانشگاه

ریاست دانشگاه      : 02535223008

اداری و آموزش     : 02535224373

برنامه ریزی          :02535223009

 فارغ التحصیلان     :02535223009

دانشجویی و فرهنگی:02535224353

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4652
 بازدید امروز : 32
 کل بازدید : 458719
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.6719
نظرسنجی
لطفا نظر خود را درمورد سایت اعلام فرمایید

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

ساعت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .     دانشگاه پیام نور استان قم واحد خلجستان